Zróżnicowani mieszkańcy Wysp Brytyjskich

06.02.2005.
Mieszkańcy Wysp Brytyjskich z okresu dolnego paleolitu prawdopodobnie nie tworzyli jednej kultury, ale żyli w grupach współzawodniczących między sobą o źródła pożywienia. Być może należeli nawet do różnych gatunków hominidów. Sugerują to ostatnie znaleziska z hrabstwa Kent, o których informuje serwis internetowy – „Discovery Channel”